SAULÓ CRIBAT

• Petrografia: granítica
• Granulometria: 0/5 mm i 0/10 mm
• Presentació: a granel
• Usos: jardineria, carrils bici, camins, canalitzacions.

SAULÓ CRIBAT AMB CALÇ

• Petrografia: granítica
• Granulometria: 0/5mm i 0/10 mm
• Presentació: a granel
• Usos: jardineria, carrils bici, camins, canalitzacions.

POLS

• Identificació: AF-T-0/4 C
• Normes CE que compleix: EN12620:2001+A1:2008 – EN13043:2002 – EN13043:2002/AC:2004 – EN13242:2003+A1:2008
• Certificat de control de producció en fàbrica: 0370/CPR/2392
• Petrografia: calcària
• Granulometria: 0/5 mm
• Presentació: a granel
• Usos: formigó, mescles bituminoses i àrids per capes granulars.

GRAVA DE SAULÓ

• Petrografia: granítica
• Granulometria: 20/40 mm
• Presentació: a granel
• Usos: drenatges, jardineria.

GRAVA CALCÀRIA 6/12

• Identificació: AG-T-4/11.2 C (5/12)
• Normes CE que compleix: EN12620:2001+A1:2008 – EN13043:2002 – EN13043:2002/AC:2004 – EN13242:2003+A1:2008
• Certificat de control de producció en fàbrica: 0370/CPR/2392
• Petrografia: calcària
• Granulometria: 5/12 mm
• Presentació: a granel
• Usos: formigó, mescles bituminoses i àrids per capes granulars.

GRAVA CALCÀRIA 12/20

• Identificació: AG-T-12/20 C (12/20)
• Normes CE que compleix: EN12620:2001+A1:2008 – EN13043:2002 – EN13043:2002/AC:2004 – EN13242:2003+A1:2008
• Certificat de control de producció en fàbrica: 0370/CPR/2392
• Petrografia: calcària
• Granulometria: 12/20 mm
• Presentació: a granel
• Usos: formigó, mescles bituminoses i àrids per capes granulars.

GRAVA CALCÀRIA 1oo/300

• Petrografia: calcària
• Granulometria: 100/300 mm
• Presentació: a granel
• Usos: pedraplens.

GRAVA CALCÀRIA 2o/40

• Petrografia: calcària
• Granulometria: 20/40 mm
• Presentació: a granel
• Usos: drenatges.

SAULÓ DE TALL

• Petrografia: granítica
• Granulometria:
• Presentació: a granel
• Usos: terraplens.

RIPIO

• Petrografia: calcària
• Granulometria: vàries
• Presentació: a granel
• Usos: terraplens.

ESCULLERA

• Identificació: 6.000/10.000
• Normes CE que compleix: EN13381-1:2003
• Certificació de control de producció en fàbrica: 0370/CPR/2392
• Petrografia: calcària
• Granulometria: vàries
• Presentació: a granel
• Usos: esculleres.

SUBBASE DE SEGONES

• Petrografia: calcària
• Granulometria: 0/20 mm
• Presentació: a granel
• Usos: sòls seleccionats

SUBBASE DE PRIMERES

• Identificació: AC-T-0/20 C (0/20)
• Normes CE que compleix: EN13242:2003+A1:2008
• Certificació de control de producció en fàbrica: 0370/CPR/2392
• Petrografia: calcària
• Granulometria: 0/20 mm
• Presentació: a granel
• Usos: àrids per capes granulars.