Missió

Can Pipa, S.L. és una empresa dedicada als moviments de terra i preparacions de terrenys per l’obra civil. Exerceix la seva activitat en un entorn canviant i globalitzat en el qual l’excel·lència en el treball, el servei i la gestió són un requisit necessari per a la competitivitat, el desenvolupament i el progrés dins el sector.  L’objectiu és consolidar-se com una de les principals organitzacions de Catalunya al sector, guanyant la consideració dels seus clients en base al reconeixement de la qualitat dels seus serveis i la seva dilatada experiència de més de 30 anys dins del seu sector.

Visió

La Direcció dirigeix l’empresa cap a un model d’EXCEL·LÈNCIA de QUALITAT TOTAL, prenent com a línies de planificació estratègica: la direcció per processos, control dels riscos, la gestió de coneixement, el capital humà i la capacitat innovadora de l’empresa. En el camí cap a l’excel·lència, Can Pipa ha implantat un sistema de gestió integrat (Qualitat i Seguretat i Salut en el Treball) basat en les normes UNE EN ISO 9001:2015, OHSAS 18001:2007 i en la legislació vigent en prevenció de riscos laborals.

Valors

Qualitat i Excel.lència

Qualitat i Excel.lència.  Treballem sempre per la Qualitat, l’Excel·lència i la Seguretat de les persones en les obres que duem a terme.

Treball en equip

Mitjançant una intensa política de formació contínua, generem un col·lectiu humà altament motivat, capaç d’afrontar tots reptes que el mercat demanda.

Respecte al medi ambient

Can Pipa vol transmetre la preocupació i el respecte al medi ambient, estem compromeses amb la importància de cuidar l’entorn.

Satisfacció del client

Establir segons estàndards internacionals els requisits per arribar a la satisfacció del client i garantir la millora de la gestió i desenvolupament