Documentació

Certificat iso 9001-2015
Certificat ISO 14000:2015
Certificat ISO 45001:2018
POLITICA DE QUALITAT TOTAL DE CAN PIPA
AUT. TCR-00380 TRANSPORTS RESIDUS INERTS
CERTIFICAT CE ÀRIDS LES SERRES
CERTIFICAT CE ÀRIDS ARFLUSA
CERTIFICAT DE TRANSPORT SDR

……………………………………………………………………………..

Certificat REA Can Pipa SL
CERTIF. CLASSIFICACIÓ EMPRESARIAL OBRES ESTAT
CERTIF. CLASSIFICACIÓ EMPRESARIAL OBRES GENCAT
CERTIF. CLASSIFICACIÓ EMPRESARIAL SERVEIS ESTAT
CERTIF. CLASSIFICACIÓ EMPRESARIAL SERVEIS GENCAT
POLÍTICA DE PRIVACITAT DE DADES