PRÒXIMAMENT

MATERIALS DISPONIBLES

GRAVA DE SAULÓ

• Petrografia: granítica
• Granulometria: 20/40 mm
• Presentació: a granel
• Usos: drenatges, jardineria.